Darba dienās no 8:00 - 19.00 +371 67 098 260 | Katrīnas dambis 16, Rīga, Latvija
Laura Neimane

Laura Neimane

Asoc. profesore, DDS, MSc, Dr Med,
sertificēta vispārējā zobārste,
sertificēta radioloģe-diagnostiķe

1997.gadā absolvējusi Latvijas Medicīnas akadēmiju, ieguvusi zobārsta diplomu, sertificēta zobārste.
No 1994.-1997. gadam izglītība iegūta Karolinskas institūtā, Stokholmā, Zviedrijā, ko apliecina akadēmiskais sertifikāts. 2005. gadā iegūts maģistra grāds mutes, sejas un žokļu diagnostiskajā radioloģijā, absolvējot Londonas universitāti Lielbritānijā. No 2007.- 2011. gadam turpina studijas Latvijas Universitātes Pēcdiploma izglītības fakultātē, diagnostiskās radioloģijas specialitātē. 2013. gadā Rīgas Stradiņa universitātē aiztāvēts promocijas darbs.

Kopš 2008. gada RSU Zobārstniecības fakultātes Zobu terapijas un mutes veselības katedras pasniedzēja.Kopš 2012. gada strādā zobārstniecības klīnikā “SIROWA Rīga.

Asoc. prof. Laura Neimane ir starptautisko zinātnisko publikāciju autore un līdzautore. Regulāri piedalās dažādās starptautiskās un Latvijas zinātniskajās konferencēs, klīniskajos kursos un semināros, papildinot praktiskās un teorētiskās zināšanas.